Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 102.

90-річчя академіка НАН України К.М. СИТНИКА

3 червня 2016 р. виповнюється 90 років почесному директору Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, раднику Президії НАН України, доктору біологічних наук, професору, академіку НАН України Костянтину Меркурійовичу Ситнику. К.М. Ситник – талановитий учений із широким кругозором, активний організатор наукових досліджень. Він обіймав посади директора Інституту ботаніки (1970–2003), головного ученого секретаря Президії АН УРСР (1966–1970), академіка-секретаря Відділення загальної біології АН УРСР (1972–1974), віце-президента АН УРСР (1974–1988).

Головні наукові здобутки К.М. Ситника пов’язані з фітогормонологією. Фізіолог за фахом, він зробив вагомий внесок у розроблення вчення про фітогормони, стояв біля витоків зародження в Україні принципово нової галузі біології – інженерної ботаніки. Під його керівництвом розроблено низку теоретичних положень клітинної і генетичної інженерії рослин. Відкриття двобатьківського успадкування плазмогенів стало одним з найвидатніших досягнень вітчизняної науки, що відкрило перспективи створення генетично нових організмів. У роботах К.М. Ситника значну увагу приділено питанням космічної біології. Чільне місце в його науковій діяльності посідають питання екології, охорони природи, формування екологічної культури. Він увів у науковий обіг поняття «інвайронменталізм» і започаткував новий напрям вивчення навколишнього середовища – інвайронментологію. Протягом багатьох років К.М. Ситник очолював Національний комітет України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Чимало зусиль докладає до публікації наукової спадщини В.І. Вернадського – творця вчення про біосферу. К.М. Ситник – автор більш як 1000 наукових, науково-популярних, публіцистичних робіт, опублікованих у численних вітчизняних і закордонних виданнях. Він підготував багато докторів і кандидатів наук, які працюють не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Серед його учнів – академік і 5 членів-кореспондентів НАН України.

Наукова громадськість, колеги, учні, друзі щиро вітають Костянтина Меркурійовича з ювілеєм і бажають йому довгих років життя у доброму здоров’ї, щасті, теплі й достатку.