Вісник НАН України. 2021. № 3. С.35-42
https://doi.org/10.15407/visn2021.03.035

Гаркуша Ігор Євгенійович —
член-кореспондент НАН України, заступник генерального директора Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6538-6862

УЧАСТЬ У ТЕРМОЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ «ЄВРАТОМ»: РЕЗУЛЬТАТИ, ДОСЯГНУТІ ЗА ПРОГРАМОЮ «ГОРИЗОНТ-2020», ТА ПЕРСПЕКТИВИ В НАСТУПНІЙ ПРОГРАМІ ЄС НА 2021–2027 рр.
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2021 року

У доповіді наголошено на важливості розвитку термоядерних досліджень у світі, необхідності подальшої інтеграції українських наукових установ до Європейського дослідницького простору та активізації участі українських науковців у виконанні досліджень світового рівня з фізики плазми і керованого термоядерного синтезу. Обговорено актуальність і комплексність проблеми керованого термоядерного синтезу, яка охоплює не лише різні аспекти фізики високотемпературної плазми як основи енергетики майбутнього, а й теорію побудови термоядерних реакторів, питання матеріалознавства, інженерні аспекти термоядерної енергетики тощо.
Ключові слова: термоядерні дослідження в Україні, керований термоядерний синтез, EURATOM, EUROfusion.

Повний текст (PDF)