Вісник НАН України. 2018. № 9. С. 95

60-річчя члена-кореспондента НАН України Р.Є. ГЛАДИШЕВСЬКОГО

Відомий вчений у галузі кристалохімії, неорганічної хімії та матеріалознавства, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Роман Євгенович Гладишевський народився 19 вересня 1958 р. у Львові. Після закінчення у 1980 р. Львівського університету імені Івана Франка працював у Науково-дослідному інституті матеріалів, Львівському політехнічному інституті та Львівському університеті імені Івана Франка, до якого згодом повернувся в 1997 р., після восьми років роботи у Женевському університеті (Швейцарія) та Університеті Савуа (Франція). З 2006 р. очолює кафедру неорганічної хімії, з 2014 р. є проректором з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2012 р. його обрано членом-кореспон-дентом НАН України за спеціальністю «кристалохімія».

Науково-організаційна діяльність Р.Є. Гладишевського спрямована на подальше зміцнення наукової школи «Кристалохімія», яку він очолює з 2006 р. За його участю досліджено фазові рівноваги у 95 багатокомпонентних системах, синтезовано 650 нових неорганічних сполук і визначено їхню кристалічну структуру, відкрито 80 структурних типів і досліджено комплекс фізичних властивостей понад 370 сполук і матеріалів на їх основі. Він здійснив класифікацію структурних типів неорганічних сполук і високотемпературних надпровідників, запропонував нові схеми взаємозв’язків між структурними типами та методи структурного аналізу з урахуванням особливостей реальних структур. У цих напрямах працюють також учні й послідовники Романа Євгеновича, серед яких 19 кандидатів і докторів наук.

Р.Є. Гладишевський – співавтор серії монографій, присвячених систематиці кристалічних структур неорганічних сполук, що вийшли друком у видавництвах «Landolt-Börnstein» і «Walter de Gruyter». Опублікував у співавторстві 22 монографії, 27 навчально-методичних розробок, 750 наукових праць, одержав 10 патентів. Його нагороджено Державною премією України в галузі науки і техніки, а також міжнародними відзнаками.

Повний текст