70-річчя члена -кореспондента НАН України К.О. ГОГАЄВА

5 жовтня виповнилося 70 років відомому вченому-матеріалознавцю, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, доктору технічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Казбеку Олександровичу Гогаєву. К.О. Гогаєв народився 1946 р. у м. Алагир Північно-Осетинської АРСР. У 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут. З 1984 р. працює в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Фран- цевича НАН України; завідує відділом диспергування матеріалів та пластичної деформації прокатуванням (з 1998 р.). Більшість наукових праць К.О. Гогаєва присвячені матеріалознавству, зокрема термомеханічній обробці порошкових матеріалів. Проведені ним комплексні дослідження дали мож- ливість для порошкових інструментальних сталей визначити величину опору деформації в широкому діапазоні температур, ступеня та швидкості деформації, встановити оптимальні значення температурно-швидкісних параметрів деформування та визначити їх граничну пластичність. Під його керівництвом розроблено технологію прокатки багатокомпонентних порошкових систем. За його ідеєю створюється новий технологічний процес — асиметрична прокатка порошків, при якому значно знижуються нормальні контактні напруження з одночасною активацією зсувних напружень в осередку деформації, що поліпшує процес утворення досконалих міжчастинкових контаків при прокатуванні порошків. Під його керівництвом також розроблено технологію виробництва зносостійких литих деталей з використанням композиційних комплексних модифікаторів з порошкових матеріалів; проводяться роботи з вивчення впливу термочасової обробки розплавленого металу перед розпиленням на структуру і властивості порошкових інструментальних сталей; успішно розвивається перспективний напрям порошкової металургії — струменеве формування. Виконано значну роботу з вдосконалення технології обробки сталі для матриць, що працюють за температур 800—900 °С. До наукових інтересів К.О. Гогаєва належить також розроблення нових підходів до виготовлення змінних навісних деталей для сільсько- господарської ґрунтообробної техніки.

 Повний текст (PDF)