Вісник НАН України. 2016. № 1. С. 133.

 

75-річчя академіка НАН України В.П. ШЕВЧЕНКА

Відомий учений у галузі механіки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Герой України, кавалер ордена Ярослава Мудрого V і IV ступенів академік НАН України Володимир Павлович Шевченко народився 5 січня 1941 р. в с. Підгородне Дніпропетровської області. З 1968 р. його діяльність пов’язана з Донецьким національним університетом. Він очолював кафедру теоретичної і прикладної механіки, був деканом математичного факультету, проректором, а з 1986 до 2010 р. – ректором ДонНУ.

Наукові інтереси В.П. Шевченка охоплюють широке коло питань розвитку теорії фундаментальних розв’язків у задачах деформування оболонкових конструкцій довільної гауссової кривини. Розроблено методи побудови фундаментальних розв’язків для анізотропних оболонок, які перебувають у полі дії локальних статичних, динамічних або температурних навантажень. Ці методи ґрунтуються на теорії узагальнених функцій, на концепціях застосування двовимірного інтегрального перетворення Фур’є та його аналітичного обернення з уведенням нових некласичних спеціальних функцій. Одержання фундаментальних розв’язків в аналітичній формі дало змогу ефективно використовувати їх при розв’язанні нових класів мішаних задач для анізотропних оболонок. На основі теоретичних досліджень визначено фундаментальні фізико-механічні ефекти, що відображують вплив факторів геометричного характеру та ступеня анізотропії на напружено-деформований стан оболонок. В.П. Шевченко вивчає проблеми динаміки і стійкості руху твердих тіл з порожнинами, які містять пружні включення, однорідну або стратифіковану рідину.

Науковий доробок Володимира Павловича становить понад 140 наукових праць, в ін підготував 5 докторів і 16 кандидатів наук. З 1996 р. був членом, а нині є радником Президії НАН України. Від 1996 р. – голова Донецького наукового центру НАН України та МОН України. З 1998 р. – голова ради ректорів ВНЗ Донецької області. В.П. Шевченко є членом президії Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки. Входив до складу рад з мовної політики та науки і науково-технічної політики при Президентові України.