2014 №9

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (2 липня 2014 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (11 липня 2014 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Лукін О.Ю.
https://doi.org/10.15407/visn2014.09.016
Забезпечення України власним природним газом: проблемні аспекти
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 липня 2014 р.
Анотація     Повний тескт (PDF)     

Карнаухов І.М.
https://doi.org/10.15407/visn2014.09.023

Про спорудження ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів»
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 2 липня 2014 р.
Анотація    Повний текст (PDF)     

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Патон Б.Є., Долінський А.А., Геєць В.М., Кухар В.П., Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Подолець Р.З.
https://doi.org/10.15407/visn2014.09.029

Пріоритети Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України
Анотація    Повний текст (PDF)     

Большаков В.І., Тубольцев Л.Г.
Чорна металургія і національна безпека України
Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Онопрієнко В.І.
Нобеліана Уппсали
Частина І. Учені-нобеліанти
Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВІ ФОРУМИ
Солонська Н.Г., Філіпович М.А.
До Дня слов’янської писемності і культури
Міжнародні наукові конференції «Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття» і «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі»
Анотація    Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Олійник О.С.
Рекомбінантні антитіла для фундаментальних і прикладних досліджень
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 травня 2014 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Кушнір Р.М., Токовий Ю.В.
Найавторитетніша енциклопедія з термонапружень
Рецензія на видання «Encyclopedia of Thermal Stresses», Springer, 2014
Анотація     Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Хімія як мистецтво ускладнення матерії
До 75-річчя від дня народження іноземного члена НАН України Жан-Марі Лена
Анотація     Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України М.П. Щербака
Анотація     Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України М.М. Ільницького
Анотація     Повний текст (PDF)