2007 №7

АКТУАЛЬНО
У центрі уваги — наукова молодь

Про діяльність НАН України щодо залучення і закріплення наукової молоді у 2001–2006 рр.
Доповідь академіка НАН України В.Д. Походенка

Виступи учасників засідання

А.Г. Загородній

С.А. Андронаті

С.В. Комісаренко

З.Т. Назарчук

С.О. Довгий

ПРІОРИТЕТИ
Долінський А., Басок Б., Чайка О., Базєєв Є.
Концепція (проект) Державної науково-технічної програми «Комплексна модернізація комунальної теплоенергетики України»

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Багнюк В., Дідух Я., Цивінський Г.
Після «великої меліорації»
Критичні думки щодо проекту «Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року»

ХРОНІКА
Для розвитку атомної галузі
Нарада з питання будівництва нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора

ЕСЕЙ
Голобородько Я.
Версифікаційні знаки драматичної доби
Життя і творчість українського поета Євгена Фоміна

ЛЮДИ НАУКИ
Чекман І.
Американський учений із Золочева

РЕЦЕНЗІЇ
Онопрієнко В.
Космологія біосфери

Іщенко Ю.
Нове слово в структурному вивченні казки

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України Ю.С. Ліпатова

70-річчя академіка НАН України Л.І. Анатичука

60-річчя академіка НАН України В.Г. Кременя

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Семчика

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. Меня

70-річчя члена-кореспондента НАН України Р.Я. Бєлєвцева

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Л. Жадкевича

70-річчя члена-кореспондента НАН України І.А. Акімова

70-річчя члена-кореспондента НАН України Б.Й. Пташника

60-річчя члена-кореспондента О.М. Омельянчука