Вісник НАН України. 2015. № 3 С. 20-23.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
28 січня 2015 року

Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (доповідач – академік НАН України В.П. Кухар)

Біоактивні гетероциклічні системи (доповідач – доктор хімічних наук М.В. Вовк)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач –  член-кореспондент НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 28 січня 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали звітну доповідь голови наукової ради, керівника Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища академіка НАН України Валерія Павловича Кухаря про результати виконання зазначеної Програми (див. докладніше).

Програма була започаткована постановою Президії НАН України від 24.06.2009 № 188 і виконувалася за трьома основними напрямами:

  • забезпечення переходу України на принципи сталого розвитку та подальша розбудова в державі засад сталого розвитку;
  • наукові аспекти раціонального використання природно-ресурсного потенціалу в умовах регіональних кліматичних змін;
  • наукові проблеми збереження навколишнього середовища людини.

Протягом 2010–2014 рр. у рамках Програми виконано 46 проектів, у яких брали участь 47 установ, що входять до складу 10 відділень НАН України, а саме: загальної біології; наук про Землю; фізико-технічних проблем енергетики; хімії; економіки; біохімії, фізіології і молекулярної біології; фізики і астрономії; фізико-технічних проблем матеріалознавства; ядерної фізики та енергетики; історії, філософії та права.

Зокрема, за першим напрямом розроблено інтегрований варіант проекту Національної стратегії сталого розвитку України і обґрунтовано соціо-екологоекономічні індикатори сталого розвитку України та її регіонів. Створено модельний комплекс для підтримки прийняття рішень при впровадженні принципів сталого розвитку України і за його допомогою досліджено перспективні шляхи й оцінено екологічні та соціально-економічні наслідки переходу енергетики України на принципи сталого розвитку. Повний текст (PDF)