Вісник НАН України. 2014. № 7. С. 85.

60-річчя члена-кореспондента НАН України  С.О. ДОВГОГО

Відомий український учений у галузі охорони навколишнього середовища, телекомунікацій, інформаційних технологій, аерокосмічних досліджень Землі, доктор фізико-математичних наук (1996), професор, член-кореспондент НАН України (1997), заслужений діяч науки і техніки України (2001) Станіслав Олексійович Довгий народився 23 липня 1954 р. в с. Ганно-Требинівка на Кіровоградщині. Після закінчення механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1976) працював в Інституті гідромеханіки НАН України, де пройшов шлях від лаборанта до завідувача відділу і досяг значних результатів у галузі розроблення та застосування нелінійних математичних методів у нестаціонарних і гідроаеродинамічних біонічних системах.

У різні роки С.О. Довгий був генеральним директором НВО «Топаз-Інформ», директором Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при РНБО України. Він очолював Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності, Державний комітет зв’язку та інформатизації України, правління і спостережну раду ВАТ «Укртелеком». Обіймав посаду міністра у справах науки і технологій, був депутатом Верховної Ради України IV–VI скликань. Нині Станіслав Олексійович – член Президії НАН України, президент Малої академії наук, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Наукова діяльність С.О. Довгого спрямована передусім на створення нових форм організації, розроблення та виробництва електронно-обчислювальної техніки та засобів телекомунікації і мобільного зв’язку. Він активно працює над впровадженням телекомунікаційних засобів у народне господарство загалом і геоекологічну галузь зокрема. Численні роботи Станіслава Олексійовича присвячені дослідженню проблем екологічної та ядерної безпеки України, різних аспектів морської геології та інформаційно-космічного землезнавства.

Ім’ям С.О. Довгого названо малу планету № 12189.