2016 №9

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, присвячена 25-й річниці незалежності України
Аннотація    Повний текст (PDF)

ВИСТУПИ
Горбулін В.П.
«Без науки неможливий повноцінний суверенітет держави»

Повний текст (PDF)

Гадзало Я.М.
«Україна була, є і буде житницею Європи

Повний текст (PDF)

Цимбалюк В.І.
Внесок НАМН України в розбудову незалежної української держави та вирішення актуальних державних і суспільних проблем

Повний текст (PDF)

Кремень В.Г.
«Пріоритет науки й освіти в Україні»

Повний текст (PDF)

Петришин О.В.
Здобутки Національної академії правових наук України

Повний текст (PDF)

Сидоренко В.Д.
Мистецтво і культура в контексті сучасних гуманітарних викликів

Повний текст (PDF)

Кравчук Л.М.
«Сьогодні проблема єдності українського народу стоїть гостро як ніколи»

Повний текст (PDF)

Кириленко В.А.
«Люди мають якомога більше знати про вашу роботу»

Повний текст (PDF)

Співаковський О.В.
«Розвиток вітчизняної науки можливий лише на основі консолідації спільних зусиль у науково-технічній сфері»

Повний текст (PDF)

Юхновський І.Р.
«Суверен нації мусить бути свідомо самообмеженим у напрямі будівництва своєї держави»

Повний текст (PDF)

Яцків Я.С.
Ментальні викривлення часу пропагандистською темною енергією

Повний текст (PDF)

Жулинський М.Г.
Роль учених у державотворчих процесах в Україні

Повний текст (PDF)

Драч І.Ф.
Рух до України

Повний текст (PDF)

Месель-Веселяк В.Я.
Про внесок аграрної економічної науки в розбудову незалежної Української держави

Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Горбулін В.П.
Хитромудра невизначеність нового світопорядку  

Повний текст (PDF)

Одотюк І.В.
Високі технології за відсутності науки – новий рецепт українського економічного дива? 

Аннотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Вергунов В.А.

Видатний учений і організатор сільсько-господарської дослідницької справи в Україні
До 150-річчя від дня народження професора С.Л. Франкфурта

Аннотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
75-річчя академіка НАН України Є.В. Лебедєва 
Аннотація
   Повний текст (PDF)

75-річчя академіка НАН України М.Ю. Ільченка  
Аннотація   Повний текст (PDF) 

70-річчя академіка НАН України В.О. Іванова   
Аннотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.Г. Шапара 
Аннотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.П. Великого
Аннотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ю. Слюсарчука
Аннотація   Повний текст (PDF)