Вісник НАН України. 2017. № 1. С.123

75-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. КОЛОДЯЖНОГО

Відомий учений у галузі хімії фосфорорганічних сполук, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олег Іванович Колодяжний народився 19 січня 1942 р. в Дніпропетровську. Після закінчення Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту навчався в аспірантурі (1965–1969) і до 1985 р. працював на посадах інженера, молодшого і старшого наукового співробітника в Інституті органічної хімії АН УРСР. Згодом перейшов до Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, в якому очолив лабораторію, а потім відділ синтезу фізіологічно активних сполук фосфору (з 1991 р.).

О.І. Колодяжний зробив значний внесок у розвиток хімії фосфорорганічних сполук, зокрема хімії високореакційних сполук – фосфоалкенів та ілідів фосфору, які є важливими реагентами органічного синтезу. Він запропонував загальний підхід до синтезу Р-ілідів, так зване «окисне ілідування» сполук тривалентного фосфору, в результаті якого підвищується координаційне число атома фосфору і утворюється зв’язок Р=С. Результати систематичних досліджень хімії Р-ілідів узагальнено в опублікованій міжнародним видавництвом Wiley-VCH монографії «Phosphorus Ylides. Chemistry and Application in Organic Synthesis» (1999). В останні роки наукова діяльність О.І. Колодяжного пов’язана з проблемою асиметричного синтезу біологічно активних сполук. Було розроблено методи синтезу хіральних фосфорорганічних сполук з використанням природних сполук як доступних вихідних реагентів і синтетичних блоків, запропоновано методи асиметричного синтезу фосфорорганічних сполук за допомогою біокаталізу, досліджено метод подвійної асиметричної індукції для підвищення стереоселективності реакцій.

О.І. Колодяжний – автор понад 500 наукових праць, у тому числі 4 монографій. Його наукові здобутки відзначено низкою нагород, зокрема Державною премією в галузі науки і техніки (2013), премією ім. А.І. Кіпріанова НАН України (1985). Він є членом редакційних колегій «Журнала общей химии» (РФ), міжнародного журналу «Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements».

Повний текст (PDF)

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1240 of /home/visnyk-nanu/www/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => uk [:source] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:context] => ) in locale() (line 720 of /home/visnyk-nanu/www/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 12262427594d36f88b39c5.09073639 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/visnyk-nanu/www/includes/lock.inc).