Вісник НАН України. 2015. № 5. С. 11–14.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
У 2009–2014 РОКАХ 
І ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ НАСТУПНОГО ПЕРІОДУ
Сесія Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року

15 квітня 2015 р. відбулася звітна сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було розглянуто основні результати діяльності установ Академії у 2009–2014 рр., визначено головні досягнення, проаналізовано проблеми звітного періоду, а також окреслено напрями подальшої роботи. Особливу увагу учасники засідання приділили питанню наукового забезпечення вирішення актуальних загальнодержавних проблем, серед яких насамперед – відновлення оборонно-промислового комплексу, стабілізація економіки та розвиток виробництва.

Звітна сесія Загальних зборів Національної академії наук України відбулася 15 квітня 2015 р. у приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У заході взяли участь члени НАН України, представники органів державної влади, наукової та освітянської громадськості, засобів масової інформації. Під час роботи сесії було обговорено основні результати діяльності установ Академії у 2009–2014 рр., окреслено напрями подальшої роботи, розглянуто найголовніші досягнення вчених НАН України та проаналізовано найактуальніші проблеми, що постають сьогодні перед українською наукою. Особливу увагу було приділено питанню залучення потенціалу НАН України для наукового забезпечення прогресивних перетворень у державі.

Відкриваючи захід, президент Національної академії наук України академік НАН України Борис Євгенович Патон зазначив, що нинішня сесія Загальних зборів відбувається у дуже складний для країни час. Наша держава має здолати важкі випробування і пройти непростий шлях реформ. Важлива роль у цій справі належить вітчизняній науці. На початку засідання академік НАН України Б.Є. Патон оголосив вітання Президента України Петра Олексійовича Порошенка учасникам сесії Загальних зборів. Повний текст (PDF).