Вісник НАН України. 2019. № 10. С. 63-69
https://doi.org/10.15407/visn2019.10.063

Радченко Анна Ігорівна —
кандидат геологічних наук, заступник директора з питань наукової та видавничої діяльності Видавничого дому «Академперіодика» НАН України
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0276-6398

Коваль Наталія Володимирівна —
молодший науковий співробітник сектору суспільних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9450-6066

МОНОПОЛІЗОВАНІСТЬ ПЕРІОДИКИ НАН УКРАЇНИ ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Стаття тематично є продовженням матеріалу «Як оцінити широту аудиторії наукового періодичного видання?», раніше опублікованого у «Віснику НАН України» (2018, № 9). Як і в попередній публікації, оцінювання авторської аудиторії наукового журналу і його рівня монополізованості було виконано на основі обчислення індексу Херфіндаля–Хіршмана з визначенням кількісного розподілу авторів кожного видання за афіліацією (офіційним місцем роботи). Попередня публікація характеризувала журнали Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, засвідчивши для більшості з них практично повну монополізацію з боку установи-засновника. У цій статті наведено відповідні параметри для журналів Секції хімічних і біологічних наук НАН України за той самий період (2015–2017 рр.). Показано, що розглянуті журнали хіміко-біологічного спрямування містять значно більше публікацій великих авторських колективів, висвітлюють результати досліджень загалом меншої кількості наукових установ, однак при цьому половина з них має середній і низький рівень монополізації.
Ключові слова: науковий журнал, індекс Херфіндаля–Хіршмана, монополізованість наукового видання, афіліація, широта авторської аудиторії.

  Повний текст (PDF)