Вісник НАН України. 2015. № 2. С. 12-17.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
10 грудня 2014 року

Радіолюмінесценція органічних конденсованих середовищ: фундаментальні аспекти і застосування (доповідач – доктор фізико-математичних наук М.З. Галунов)
Наукові повідомлення молодих учених НАН України (доповідачі – кандидат наук із соціальних комунікацій Т.В. Симоненко; кандидат фізико-математичних наук С.С. Манько; кандидат фізико-математичних наук С.М. Теус)
Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – член-кореспондент  НАН України В.Л. Богданов)
Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії HAH України 10 грудня 2014 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь завідувача відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України доктора фізико-математичних наук Миколи Захаровича Галунова на тему «Радіолюмінесценція органічних конденсованих середовищ: фундаментальні аспекти і застосування». (див. доповідь).

З кожним роком коло застосувань сцинтиляційних матеріалів у сучасній науці й техніці дедалі розширюється – від прецизійної реєстрації іонізуючих випромінювань надмалої інтенсивності у радіоекології та медицині до завдань фізики високих енергій, де матеріали мають зберігати свої характеристики, зазнаючи надвеликих радіаційних навантажень. Розвиток ідей і підходів до вирішення найскладніших завдань сьогодення висуває нові вимоги до цих матеріалів. Для сучасного розроблення систем радіоекологічного моніторингу, заміни гелій-3 детекторів, систем геологічного каротажу, радіаційної медицини, безпеки персоналу на атомних станціях, розвідки корисних копалин на Землі та інших планетах, для вирішення завдань астрофізики і фізики високих енергій потрібні принципово нові за своїми властивостями сцинтиляційні матеріали. Особливий пріоритет має створення дешевих енергоощадних технологій отримання люмінесцентних матеріалів для сцинтиляційної техніки.

В Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України виконано цикл комплексних науково-технологічних розробок, які охоплюють фундаментальні дослідження механізмів формування сцинтиляційних відгуків, структурних особливостей об’єму та поверхні в органічних сцинтиляторах різної будови – монокристалічних, пластмасових і рідких. Одержано низку пріоритетних результатів і виявлено нові явища, що мають концептуальний характер для розвитку сучасних уявлень про сцинтиляційний процес у цих системах. До таких результатів належать введення в опис сцинтиляційного процесу поляризаційних явищ, які миттєво виникають поблизу носіїв заряду, що створює іонізуюче випромінювання; з’ясування природи «специфічного гасіння»; виявлення слабкого впливу надмолекулярних явищ на формування сцинтиляційного спалаху в цих молекулярних системах. Усе це стало науковим підґрунтям для створення нового напряму розроблення сцинтиляційних матеріалів на основі монокристалічних мікрогранул, який поширено як на органічні, так і неорганічні матеріали. Запатентовано технології з’єднання окремих сегментів композиційних сцинтиляторів (гранули, введені в кремнійорганічний діелектричний гель) у необмежені за площею реєструючі поверхні; отримання гранул без вирощування структурно досконалого монокристала. Повний текст (PDF)