2005 №12

ЮВІЛЕЙНА СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Творець української біохімічної школи
З нагоди 120-річчя від дня народження академіка О.В. Палладіна та 80-річчя Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

ПРІОРИТЕТИ
Взаємодія науки й освіти — ключовий чинник сучасного цивілізаційного процесу

Про основні результати діяльності Міжнародної асоціації академій наук у 2005 р. і подальший розвиток міжнародного наукового співробітництва
Доповідь президента МААН академіка НАН України Б.Є. Патона

ІНТЕГРАЦІЯ
Ємельянов В., Шевченко Л.

Спільна перспектива на шляху до Європейського Союзу
Дні науки України в Республіці Македонія

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Погорілко В.

Роль і значення Конституції в українському правотворенні і розбудові держави

Гриценко В., Скурихін В., Цепков Г.
Інформаційні технології цифрової обробки сигналів: нові підходи і перспективи впровадження

ФОРУМИ
Онопрієнко В., Соловйов В.

Інноваційна економіка: методологія, прогнози, реалії
Десята міжнародна науково-практична конференція

АКТУАЛЬНО
Ковтун Г.

Альтернатива нафтопродуктам

Куликова Л.
Історичні уроки Є.В. Тарле

РЕЦЕНЗІЇ
Рудяков П.

Від «Нації-держави» до «Нації-цивілізації»?

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України К.А. Ющенка

70-річчя академіка НАН України Ю.С. Шемшученка

70-річчя академіка НАН України В.В. Скопенка

80-річчя члена-кореспондента НАН України О.Б. Ткаченка