2010 №9

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Євтух О.
Освіта і наука: час еволюції

Буравльов Є.
Сталий (низькоентропійний) розвиток: український вимір

Матвійчук А.
Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінатного аналізу

СВІТОГЛЯД
Єремєєв В., Лопухін А.
Філософсько-методологічна спадщина В.І. Вернадського

ДОКУМЕНТИ
Меморандум про взаєморозуміння між Міжнародною асоціацією академій наук і Міжнародною асоціацією державних органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

РЕЦЕНЗІЇ
Реєнт О.
Біля витоків Української академії наук

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України Г.Х. Мацуки

70-річчя академіка НАН України С.А. Андронаті

70-річчя академіка НАН України М.М. Кулика

70-річчя академіка НАН України Л.М. Лобанова

80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.Г. Гололобова

80-річчя члена-кореспондента НАН України Є.М. Ганапольського

60-річчя члена-кореспондента НАН України Л.А. Дубровіної

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Черновська С.
Про єдиний соціальний внесок