Вісник НАН України. 2016. № 3. С. 91-98.

ГОРГОЛЮК Ніна Георгіївна –
кандидат філологічних наук, доцент,
заступник директора з наукової роботи Інституту української мови НАН України

ПЕРЕТВОРИ СЛОВА ЛЮБОВІ ДО РІДНОЇ МОВИ В ЧИН ЇЇ ЗАХИСТУ ТА РОЗПРОСТОРЕННЯ
Круглий стіл «Мовна ситуація в Україні: оцінки стану та моделі змін»

18 лютого 2016 р. у Великому конференц-залі НАН України за участі представників Адміністрації Президента України, Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інформаційної політики України, Київської міської державної адміністрації, членів Національної спілки письменників України відбувся круглий стіл «Мовна ситуація в Україні: оцінки стану та моделі змін».

До Міжнародного дня рідної мови 18 лютого 2016 р. в Національній академії наук України за участі Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інформаційної політики України, Національної спілки письменників України, Київської міської державної адміністрації, провідних ВНЗ України відбувся круглий стіл «Мовна ситуація в Україні: оцінки стану та моделі змін». Організатор – Інститут української мови НАН України. Захід проходив під гаслом: «Перетвори слова любові до рідної мови в чин її захисту та розпросторення».

Відкрив засідання віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академік НАН України Сергій Іванович Пирожков, який від імені президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона привітав учасників круглого столу.

У своєму зверненні Б.Є. Патон наголосив, що обговорення проблем збереження й розвитку рідної мови та української мови як державної в Україні – важливий складник академічного й загальнокультурного життя Держави. Тому ці проблеми перебувають у центрі наукових досліджень НАН України. Зауважено, що Академія послідовно обстоює позицію державності української мови, необхідності досягнення мовної гармонії суспільства, недопущення конфліктів на мовному ґрунті. З-поміж актуальних завдань, які стоять перед вченими НАН України, виокремлено наукове передбачення й моделювання визначальних напрямів мовної політики держави та мовної практики суспільства. Висловлено впевненість, що плідна співпраця науковців Академії та освітніх закладів з представниками творчих спілок, громадських організацій, адміністративних органів стане запорукою розв’язання багатьох практичних проблем мовного життя.

Академік НАН України С.І. Пирожков наголосив, що рідна мова є одним із джерел формування патріотизму, рецептором духовно-емоційної сфери людини. Коли вдаються до метафоричного визначення мова – це океан, то, осмисливши сутність виразу, приймаємо його цілковито, не як гіперболу, художній прийом, а як істину. Адже мова обслуговує всі сфери людського буття, спілкування, творчості й акумулювання знань; мова вербалізує, ословлює все, що пізнала людина і до чого вона має стосунок. Особлива роль мови в організації й функціонуванні людського суспільства. Не випадково існує поняття державна (національна) мова, для якої окреслено низку спеціальних функцій, що зазначено в конституціях багатьох держав, зокрема, і в Конституції України (стаття 10).

Як наслідок – питання мови (визначення функцій різних мов, визначення мовної стратегії й тактики, мовне планування) нерідко опиняються в центрі громадського й політичного життя, входять у коло гострих загальнодержавних проблем. Ми свідки того, як непросто й доволі повільно посувається українське суспільство до розв’язання питань мовного будівництва, яких гострих форм часто набувають обговорення цих питань.

Досвід показує, що посилення будь-якої проблеми емоційним фактором лише уповільнює досягнення бажаного порозуміння, віднайдення об’єктивної основи, яка може слугувати фундаментом розв’язання мовних проблем. Ось чому в Національній академії наук України над мовними, точніше – соціомовними – питаннями працюють у різних інститутах мовознавці, політологи, історики, літературознавці. Інформаційне взаємодоповнення і взаємозбагачення в результаті студій учених різного профілю дозволяє досягати синтезу й ґрунтовності висновків, формулювати фундаментальні положення функціонування і розвитку мов у нашій Державі.

Сьогодні спільними зусиллями спробуємо визначити важливі проблеми мовного життя України, особливо – функціонування української мови. Повний текст

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1240 of /home/visnyk-nanu/www/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => uk [:source] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:context] => ) in locale() (line 720 of /home/visnyk-nanu/www/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 1387213156599c5e9643cbc9.72383701 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/visnyk-nanu/www/includes/lock.inc).