Вісник НАН України. 2017. № 11. С.117

75-річчя академіка НАН України Б.В. БУРКИНСЬКОГО

3 листопада виповнюється 75 років доктору економічних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому діячу науки і техніки України, академіку НАН України Борису Володимировичу Буркинському.

У 1965 р. він закінчив Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова. З 1970 р. працює в системі Національної академії наук України: спочатку в Одеському відділенні Інституту економіки НАН України, де пройшов шлях від старшого інженера до керівника відділення, а у 1991 р. очолив створений на базі цього відділення Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Наукові інтереси Бориса Володимировича надзвичайно широкі і охоплюють проблеми сучасної економічної науки від завдань інституційної економіки до питань загальносистемної інтеграції економіки, екології і соціального розвитку. У працях Б.В. Буркинського обґрунтовано теорію і методологію реструктуризації господарських комплексів та промислових підприємств у нових економічних умовах; досліджено стратегічні аспекти макроструктурних зрушень в економіці Українського Причорномор’я.

Як видатний учений і керівник потужної академічної установи, Б.В. Буркинський є ідеологом сучасних наукових шкіл з теорії та практики сталого розвитку морегосподарського сектору національної економіки; економіки природокористування; модернізації ринкових структур і розвитку підприємництва, які плідно працюють в Інституті.

Б.В. Буркинський – автор понад 350 наукових праць, серед яких 50 колективних та особистих монографій. Під його науковим керівництвом захищено 26 докторських і 33 кандидатські дисертації. Борис Володимирович очолює Одеський осередок Спілки економістів України і є заступником голови Південного наукового центру НАН та МОН України.

За видатні наукові та науково-організаційні досягнення Б.В. Буркинського удостоєно високих державних нагород. Його плідну і самовіддану працю відзначено орденами «За заслуги» ІІІ та II ступеня.

Повний текст