2013 №8

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (12 червня 2013 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (26 червня 2013 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Шемшученко Ю.С.

https://doi.org/10.15407/visn2013.08.013
Наукові засади конституційної реформи в Україні
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 червня 2013 року
Анотація  Повний текст (PDF)   

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Летичевський О.А.
https://doi.org/10.15407/visn2013.08.021

В.М. Глушков і сучасна інформатика
Від теорії автоматів до когнітивних архітектур
Анотація  Повний текст (PDF)   

ГРАНІ НАУКИ
Чекман І.С., Костюченко Є.В.
https://doi.org/10.15407/visn2013.08.034

Наноканали і нанопори: будова, властивості, використання
Анотація  Повний текст (PDF)   

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Долінський А.А., Авраменко А.О., Іваницький Г.К.
https://doi.org/10.15407/visn2013.08.047

Використання механізмів і методів ДІВЕ для керування кінетикою перебігу нанорівневих процесів
Анотація  Повний текст (PDF)   

Круть О.А., Білецький В.С.
https://doi.org/10.15407/visn2013.08.058

Водовугільне паливо: стан проблеми і перспективи використання
Анотація  Повний текст (PDF)   

Большаков В.І., Волчук В.М., Дубров Ю.І.
Етапи ідентифікації багатопараметричних технологій та шляхи їх реалізації
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКА ТА СУСПІЛЬСТВО
Куценко В.І., Гаращук О.В.
Нова парадигма соціогуманітарного розвитку — важливий чинник формування національної інноваційної економіки
Анотація  Повний текст (PDF)

ФОРУМИ
Дорошенко А.М.
Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини
Засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Чайковський Ю.Б., Сілкіна Ю.В., Потоцька О.Ю.
Наукометричні бази та їх кількісні показники
Частина І. Порівняльна характеристика наукометричних баз
Анотація  Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Онопрієнко В.І.
Ефективний міжакадемічний проект
Рецензія на колективні монографії: «Постнеклассика: философия, наука, культура» і «Пост неклассические практики: опыт концептуализации»
Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. Похмурського
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.І. Павлюка
Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.М. Височанського
Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Українська наукова періодика у Web of Science
Анотація  Повний текст (PDF)