Вісник НАН України. 2015. № 1. С. 22-25.

ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ РАДИ З КООРДИНАЦІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3 грудня 2014 року

Про підсумки роботи Державного фонду фундаментальних досліджень у 2013 р. та попередні результати роботи у 2014 р. (доповідач – академік НАН України В.П. Кухар)

Про погодження персонального складу Ради Державного фонду фундаментальних досліджень (доповідач – академік НАН України В.П. Кухар)

Про Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук національних академій наук України на 2014–2018 роки (доповідач – академік НАН України Б.Є. Патон)

Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція та кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів України (доповідач – доктор історичних наук В.І. Попик)

3 грудня 2014 р. відбулося засідання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень, у якому взяли участь голова Ради, президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є. Патон; президент Національної академії медичних наук України академік НАМН України А.М. Сердюк; перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України академік НАПН України В.І. Луговий; президент Національної академії правових наук України академік НАН України і НАПрН України В.Я. Тацій; президент Національної академії аграрних наук України академік НААН України Я.М. Гадзало; президент Національної академії мистецтв України академік НАМ України А.В. Чебикін; заступник Міністра освіти і науки України М.В. Стріха; голова Державного фонду фундаментальних досліджень академік НАН України В.П. Кухар; голова Західного наукового центру НАН України та МОН України академік НАН України З.Т. Назарчук; голова Південного наукового центру НАН України та МОН України академік НАН України С.А. Андронаті; голова Північно-східного наукового центру НАН України та МОН України академік НАН України В.П. Семиноженко; заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України академік НАН України В.П. Вишневський; президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України академік НАН України і НАПН України Л.В. Губерський; голова ради Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України академік НАН України і НАПН України М.З. Згуровський; президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи член-кореспондент НАН України, академік НАПН України В.П. Андрущенко; директор Державного фонду фундаментальних досліджень академік НАН України Б.В. Гриньов; в.о. головного вченого секретаря Національної академії наук України член-кореспондент НАН України В.Л. Богданов. На засіданні було розглянуто низку актуальних питань організації і забезпечення діяльності наукової та освітянської галузей. Відповідно до Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень та Положення про Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) було заслухано й обговорено звіт голови Фонду академіка НАН України Валерія Павловича Кухаря щодо результатів роботи ДФФД у 2013–2014 рр., а також проект оновленого персонального складу Ради Фонду у зв’язку з проведенням планової ротації його членів. Повний текст (PDF)