Вісник НАН України. 2015. №5. С. 85-87.

ПОСТАНОВИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у 2014 році та основні завдання НАН України на наступний період

Про президента Національної академії наук України

Про обрання віце-президентів та головного вченого секретаря НАН України

Про затвердження академіків-секретарів відділень НАН України

Про обрання членів Президії НАН України