Вісник НАН України. 2017. № 8. С.106

80-річчя академіка НАН України Л.А. ПАСТУРА

21 серпня виповнилося 80 років відомому математику, доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАН України Леоніду Андрійовичу Пастуру. Після закінчення Харківського політехнічного інституту у 1961 р. він працює у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора Інституту з наукової роботи – керівника Математичного відділення. Нині обіймає посади завідувача відділу теоретичної фізики і головного наукового співробітника.

Наукові інтереси Л.А. Пастура надзвичайно широкі. Для його наукової творчості характерний органічний зв’язок з теоретичною фізикою, вміння побачити у фізичній проблемі нові математичні задачі та ефективне застосування сучасних математичних методів для розв’язання фізичних задач. Одним з найважливіших напрямів його досліджень є теорія невпорядкованих систем. Сучасний вигляд цього важливого розділу теоретичної і математичної фізики значною мірою був визначений результатами Л.А. Пастура та методами, які він запропонував. Серія досліджень Леоніда Андрійовича присвячена спектральній теорії випадкових диференційних та скінченнорізницевих операторів. Представлені у ній результати є класичними і використовуються в роботах учених з усього світу. Л.А. Пастур є одним із засновників теорії випадкових матриць. Завдяки його піонерським результатам щодо розподілу власних значень випадкових матриць цей напрям набув бурхливого розвитку.

Л.А. Пастур є автором більш ніж 150 наукових статей і 5 монографій, опублікованих найвідомішими закордонними видавництвами. Він багато років викладав у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна. Його численні учні успішно працюють не лише в Україні, а й у Франції, Великій Британії, США та інших країнах. Він лауреат премії ім. М.М. Боголюбова та премії ім. М.В. Остроградського НАН України, почесний доктор Університету Руру (Німеччина), почесний член Американського математичного товариства.

Повний текст