Вісник НАН України. 2018. № 2. С.126

70-річчя члена-кореспондента НАН України Б.К. ОСТАФІЙЧУКА

Відомий учений у галузі фізики і хімії твердого тіла, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V ст., член-кореспондент НАН України Богдан Костянтинович Остафійчук народився 8 лютого 1948 р. У 1971 р. закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут. З 1972 до 1975 р. навчався в аспірантурі Інституту металофізики АН УРСР. У 1976 р. повернувся до Івано-Франківського державного педінституту (тепер Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), в якому пройшов шлях від інженера до ректора.

Основні наукові інтереси Б.К. Остафійчука зосереджені у галузі фізики магнітних матеріалів та нанорозмірних систем. Зокрема, він з’ясував механізми радіаційного дефектоутворення у ферит-гранатових плівках при іонній імплантації; запропонував нові підходи до встановлення профілів деформації у монокристалічних матеріалах на основі динамічної та кінематичної теорії розсіювання рентгенівських променів; обґрунтував ефекти значного зростання інтенсивності збудження спінових хвиль в області надвисоких частот у тонких приповерхневих шарах ферит-гранатових плівок, імплантованих різними іонами. Богдан Костянтинович синтезував на основі оксидів, сульфідів і фторидів перехідних металів та вуглецю низку нанодисперсних і нанопористих матеріалів, що дало можливість виготовити лабораторні зразки електрохімічних джерел струму і суперконденсаторів, які за своїми параметрами перебувають на рівні найкращих сучасних світових аналогів.

Б.К. Остафійчук є автором 4 монографій, 3 підручників, більш як 15 посібників, понад 250 наукових статей і винаходів; під його науковим керівництвом захищено 31 кандидатську і 8 докторських дисертацій. Наукову роботу професор Остафійчук незмінно поєднує з педагогічною.

Фізична спільнота, колеги, учні та друзі щиро вітають Богдана Костянтиновича з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, щастя і творчих успіхів.

Повний текст