Вісник НАН України. 2019. № 10. С. 38-43
https://doi.org/10.15407/visn2019.10.038

Муха Юлія Петрівна —
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фотоніки оксидних наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

ПЛАЗМОННІ МОНО- ТА БІМЕТАЛІЧНІ НАНОЧАСТИНКИ ЗОЛОТА І СРІБЛА ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАСОБИ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 вересня 2019 року

У представленому циклі робіт розроблено і відпрацьовано системний підхід до одержання стабільних наночастинок золота, срібла та їх біметалічних композицій у водному середовищі за присутності біосумісного компонента — незамінної амінокислоти триптофану. Продемонстровано, що склад нанорозмірних частинок Ag/Au визначає як характеристики смуги локалізованого поверхневого плазмонного резонансу металу у спектрах поглинання, так і їх біологічну активність. Показано можливість спрямованого синтезу наночастинок металів з контрольованими характеристиками з використанням хімічного та фотохімічного методів. Встановлено експериментальні умови отримання магніто-плазмонних нанокомпозитів як препаратів для комплексної терапії онкозахворювань.
Ключові слова: наночастинки, золото, срібло, біметалічні, локалізований поверхневий плазмонний резонанс, триптофан, магніто-плазмонні наносистеми.

Повний текст (PDF)