Вісник НАН України. 2020. № 6. С. 58-67
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.058

Діденко Юлія Володимирівна —
кандидат геологічних наук, учений секретар Науково-видавничої ради НАН України
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1198-6157

Радченко Анна Ігорівна —
кандидат геологічних наук, заступник директора з питань наукової та видавничої діяльності Видавничого дому «Академперіодика» НАН України
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0276-6398

Язвинська Мирослава Вікторівна —
кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник сектору з координації наукових досліджень науково-організаційного відділу Президії НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1074-7525

УЧАСТЬ У РОБОТІ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ — ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ ВИДАННЯ

У статті розглянуто питання, що стосуються залучення вітчизняних науковців до діяльності редколегій іноземних наукових періодичних видань, а також участі іноземних учених у роботі редакційних колегій українських наукових журналів. Очевидно, що така міжнародна співпраця має позитивно впливати на розширення кола авторів і читачів видання, помітність журналу у світовому інформаційному просторі та його рейтинги. Однак проведений аналіз засвідчив наявність певного дисбалансу: до складу редколегій журналів НАН України іноземних науковців входить більше, ніж українських учених до редакційних колегій закордонних видань. Крім того, низька частка статей закордонних авторів в українських виданнях може свідчити про недостатньо активну участь іноземних науковців у роботі академічних видань, тобто про ймовірність їх формального входження до складу редакційних колегій. Отже, в деяких випадках залучення іноземних фахівців є не результатом провадження свідомої редакційної політики, орієнтованої на підвищення рейтингу і наукового впливу видання, а скоріше намаганням задовольнити вимоги атестаційних органів.
Ключові слова: видавнича діяльність, редакційна колегія, редакційна політика, іноземні члени редколегій.

Повний текст (PDF)