Вісник НАН України. 2017. № 4. С. 103

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. РЄЗЦОВА

Відомий учений у галузі відновлюваної енергетики, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Федорович Рєзцов народився 10 квітня 1947 р. Після закінчення Харківського авіаційного інституту з 1971 до 1973 р. працював у КБ «Хімавтоматика» (м. Воронеж), де займався теплогідравлічними розрахунками збірок з виділенням тепла, уповільнювачів, відбивачів та захисту атомних реакторних установок для двигунів космічного призначення. У 1973–2003 рр. працював в Інституті електродинаміки НАН України, де пройшов шлях від аспіранта до керівника Відділення комплексних енергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії. Нині – заступник директора з наукової роботи і завідувач відділу сонячної енергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України

У своїй науковій роботі В.Ф. Рєзцов основну увагу приділяє розвитку теорії процесів перетворення енергії на основі ідей синергетики. Спільно з колегами він розробив теорію нелінійного формування просторово-неоднорідних структур у таких нелінійно пов’язаних процесах, як поширення електромагнітних хвиль (оптичне випромінювання) + теплопровідність; гідродинаміка + теплопровідність; перенесення зарядів різних знаків у низькотемпературній плазмі, напівпровідниках і електролітах; теплопровідність + дифузія; нелінійна пружність + теплопровідність; електротермопружність; нерівноважний тепломасоперенос релаксаційного типу. Для всіх цих процесів, що відбуваються в різних елементах енергетичного обладнання і під час перетворення енергії нетрадиційних джерел, дано узагальнення фундаментальних фізичних властивостей зворотності (або незворотності) та взаємності (або невзаємності).

В.Ф. Рєзцов є заступником голови вченої ради Інституту відновлюваної енергетики НАН України; заступником головного редактора журналу «Відновлювана енергетика», членом редколегії міжнародного наукового журналу «Альтернативная энергетика и экология», збірника «Праці Інституту електродинаміки НАН України», журналу «Гідроенергетика України» та інших видань.

Повний текст