Вісник НАН України. 2018. № 5. С.132

60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.В. КРАКА

Відомий вчений у галузі інформатики та штучного інтелекту, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Юрій Васильович Крак народився 5 травня 1958 р. на Черкащині. У 1980 р. закінчив факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з яким відтоді пов’язав свою професійну діяльність. Протягом 9 років Юрій Васильович працював у науково-дослідних лабораторіях, а з 1989 р. поєднує наукові дослідження з викладацькою діяльністю. З 2014 р. очолює кафедру теоретичної кібернетики факультету комп’ютерних наук та кібернетики.

Наукова робота Ю.В. Крака пов’язана з розвитком методів аналізу й синтезу комунікативної інформації (символьної, голосової, візуальної), штучного інтелекту, локомоційно-маніпуляційних та психоемоційних станів людини для створення нових людино-машинних інтерфейсів. Він зробив значний внесок у розроблення засобів і методів моделювання інтелектуальної діяльності людини, робототехніки, підсилювальної та альтернативної комунікації з метою вирішення соціальних проблем. Юрій Васильович запропонував новий науковий напрям – моделювання і розпізнавання інформації, що передається за допомогою рухів людини та міміки, із застосуванням жестових мов спілкування. Він активно працює над створенням нових засобів комунікації людини з комп’ютером. Запропоновані Ю.В. Краком у рамках соціальної програми побудови суспільства без обмежень інформаційні технології для розроблення навчальних програм для дітей з вадами слуху є одним із засобів швидкої адаптації таких дітей до життя в суспільстві, зокрема формування у них професійних умінь і навичок.

Юрій Васильович є членом програмних комітетів багатьох наукових конференцій, входить до складу редколегії польського науково-технічного журналу «Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Srodowiska» («Вимірювання, автоматизація, комп’ютери в економіці та охороні навколишнього середовища»).

Повний текст