Вісник НАН України. 2018. № 9. С.90-91

70-річчя академіка НАН України А.Є. КОНВЕРСЬКОГО

Доктор філософських наук, професор, академік НАН України Анатолій Євгенович Конверський народився 15 вересня 1948 р. у с. Горишківка Томашпільського району Вінницької області. Закінчив філософський факультет (1971) та аспірантуру при кафедрі логіки Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію «Проблема обґрунтування в логіці наукового дослідження» (1975) та докторську дисертацію «Теорія як об’єкт аналізу в логіці та методології науки» (1992). Упродовж 1974–1980 рр. працював на посадах асистента і доцента філософського факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка. У 1980–1985 рр. — заступник декана філософського факультету, в 1992–2016 рр. — завідувач кафедри логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1995 р. є деканом філософського факультету цього університету. У 2006 р. його було обрано членом-кореспондентом, а в 2012 р. — дійсним членом НАН України.

А.Є. Конверський є відомим вченим у галузі логіки та методології науки. Сфера його дослідницьких інтересів охоплює філософські проблеми логічного аналізу наукового знання, різні аспекти викладання логіки та дисциплін логічного циклу, сучасну теорію аргументації, історію логічної думки України.

А.Є. Конверський — представник наукової школи логіки та методології науки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Під його науковим керівництвом було захищено 10 докторських і 15 кандидатських дисертацій. Він опублікував понад 200 наукових праць, зокрема 14 монографій, 15 підручників і навчальних посібників. Широке визнання здобули такі його роботи, як «Проблема обґрунтування у логіці та методології науки» (1985), «Теорія та її обґрунтування» (2000), «Логіка: традиційна та сучасна» (2010), «Логіка для юристів» (2011), «Критичне мислення» (2018).

Наукові та педагогічні здобутки А.Є. Конверського відзначено почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (1998), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003). 

Повний текст