2016 №3

ІНТЕРВ’Ю
Найкращі  рішення приймаються на засадах здорового глузду і позитивного досвіду
Інтерв’ю з академіком НАН України А.Г. Загороднім
Анотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (13 січня 2016 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (3 лютого 2016 р.)
Анотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
 
Загородній А.Г.
Перспективні фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 січня 2016 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Павлюк С.П.
Особливості сучасних трансформацій етнокультурних процесів у масиві українського порубіжжя
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 січня 2016 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Воєводін В.М.
Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки»
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

Пирожков С.І.
Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України в 2011–2015 рр.
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 р.
Анотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Старостенко В.І., Гінтов О.Б., Кутас Р.І.

https://doi.org/10.15407/visn2016.03.054
Геофізичні дослідження для підвищення ефективності пошуку корисних копалин в Україні
Анотація    Повний текст (PDF)   

Долінський А.А., Ободович О.М.
https://doi.org/10.15407/visn2016.03.062
Світовий досвід використання геотермальної енергії та перспективи її розвитку в Україні
Анотація    Повний текст (PDF)   

Жиляєв Б.Ю.
https://doi.org/10.15407/visn2016.03.070
Астероїди як фактор загрози цивілізації
Анотація    Повний текст (PDF)   

Большаков В.І., Дубров Ю.І.
https://doi.org/10.15407/visn2016.03.076
Про можливість ідентифікації обчислювально незвідних систем
Анотація    Повний текст (PDF)    

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Білан І.І., Гороховатська М.Я., Левіна Д.А., Чернишев Л.І.

https://doi.org/10.15407/visn2016.03.081
Пошук ефективних способів співробітництва науки і виробництва
Анотація    Повний текст (PDF)    

НАУКОВІ ФОРУМИ
Горголюк Н.Г.
Перетвори слова любові до рідної мови в чин її захисту та розпросторення
Круглий стіл «Мовна ситуація в Україні: оцінки стану та моделі змін»
Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Гродзинський Д.М.
Агросфері України європейський вектор розвитку
Рецензія на монографію О.І. Фурдичка «Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України»
Анотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Богаченко О.Г.
Металургійна наука як справа життя
До 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б.І. Медовара
Анотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Магльований А.В., Гриновець В.С.
Життя як дослідження 
До 90-річчя члена-кореспондента НАН України Д.Д. Зербіно

Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України Б.С. Стогнія
Анотація    Повний текст (PDF)
75-річчя академіка НАН України А.А. Мартинюка 
Анотація    Повний текст (PDF)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І.М. Оніщенка 
Анотація    Повний текст (PDF)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Назаренка
Анотація    Повний текст (PDF)