2013 №1

ІНТЕРВ’Ю
За підсумками року
Інтерв’ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона

Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКА ТА СУСПІЛЬСТВО
Локтєв В.М.
Що вигідно фундаментальній науці, те вигідно державі
Анотація  Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Перший і єдиний у незалежній Україні
До 15-річчя польоту в космос першого космонавта України Л.К. Каденюка
Анотація  Повний текст (PDF)

Моя любов – Україна і математика
Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України, присвячена 120-й річниці від дня народження академіка М.П. Кравчука
Анотація  Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (7 листопада 2012 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (29 листопада 2012 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

ДОКУМЕНТИ
Договір
Про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Академією наук Республіки Башкортостан
Повний текст (PDF)

НОБЕЛІАНА - 2012
Романюк С.І., Комісаренко С.В.
https://doi.org/10.15407/visn2013.01.052

Що нового у дослідженні стовбурових клітин, або чи можна з клітини шкіри отримати новий організм?
Анотація  Повний текст (PDF)    

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Кушнір Р.М., Дмитрах І.М.
https://doi.org/10.15407/visn2013.01.059

Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень
Анотація  Повний текст (PDF)    

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Вєдров О.І.
Етичні імперативи в соціальних науках
Наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 7 листопада 2012 р.
Анотація  Повний текст (PDF)

ФОРУМИ
Стрелко В.В., Зуб Ю.Л.
Золь-гель синтез та дослідження неорганічних сполук, гібридних функціональних матеріалів та дисперсних систем
II Конференція країн СНД «Золь-Гель-2012»
Анотація  Повний текст (PDF)

Прилуцький Ю.І.
Партнерство заради науки і освіти
IV Українсько-німецький симпозіум «Фізика і хімія наноструктур та нанобіотехнологія»
Анотація  Повний текст (PDF)

ВИДАВНИЧА СПРАВА
Яцків Т.М.
Вісім років журналу Національної академії наук України «Наука та інновації»
Анотація  Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Гродзинський Д.М.
Ідеологія майбутнього України
Рецензія на монографію М.А. Хвесика, І.К. Бистрякова, Л.В. Левковської, В.В. Пилипіва «Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього»

Анотація  Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Видатний український правознавець
До 85-річчя академіка НАН України Валентина Карловича Мамутова
Анотація  Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України О.М. Лук’янової
Анотація  Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України Ю.Р. Шеляг-Сосонка
Анотація  Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. Боброва
Анотація  Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Огенка
Анотація  Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Анотація  Повний текст (PDF)