Вісник НАН України. 2019. № 5. С.99

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.О. ТАРАНЕНКА

24 червня виповнюється 70 років відомому мовознавцеві члену-кореспонденту НАН України Олександрові Онисимовичу Тараненку. З 1973 р. він працював у відділі лексикології та лексикографії Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР, від 1987 р. – його завідувач. У 1991 р. став першим директором Інституту української мови НАН України, який очолював до 1998 р. Потім працював тут завідувачем відділу лексикології та лексикографії. У 2003–2009 рр. – завідувач кафедри Київського лінгвістичного університету. 2009 року повернувся до Інституту мовознавства, де в 2016 р. очолив відділ загального мовознавства. О.О. Тараненко спеціалізується в галузях україністики, загального та зіставного мовознавства, славістики, розробляючи проблеми мовної семантики, соціолінгвістики, сучасної української літературної мови, контактів східнослов’янських мов. Цим темам присвячено монографії «Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії», «Языковая семантика в ее динамических аспектах», колективну монографію «Мова і культура» – розділ «Відображення суспільного сприйняття світу в семантиці мови», колективну монографію «Українська мова: 1945–1995», монографію «Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)», довідник «Словозміна української мови». О.О. Тараненко – автор концепції нового багатотомного тлумачного словника української мови (проспект «Новий словник української мови: концепція і принципи укладання словника»). Він досліджує усні субстандартні різновиди української мови в зіставленні з аналогічними явищами в інших слов’янських мовах як, зокрема, співавтор монографій «Variation und Stabilität in Kontaktvarietäten: Beobachtungen zu gemischten Formen der Rede in Weißrussland, Ukraine und Schlesien», «Trasjanka und Suržyk – gemischte weißrussische und ukrainisch-russische Rede: Sprachlicher Inzest im Weißrussland und der Ukraine?». О.О. Тараненко – розробник концепції і співголова редколегії енциклопедії «Українська мова», перший заступник голови редколегії академічного тлумачного «Словника української мови» у 20 т.

Повний текст