60-річчя члена-кореспондента НАН України М.В. СКОК

19 листопада виповнюється 60 років доктору біологічних наук, професору, лауреату премії ім. І.І. Мечникова НАН України, члену-кореспонденту НАН України Марині Володимирівні Скок. Вона народилася у 1956 р. у м. Києві. У 1979 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Наукова та науково-організаційна діяльність М.В. Скок пов’язана з Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, у якому вона навчалася в аспірантурі і продовжує працювати після її закінчення. Протягом останніх 15 років вона очолює наукову групу, яку в 2012 р. було реорганізовано в лабораторію імунології клітинних рецепторів. М.В. Скок вперше продемонструвала наявність нікотинових ацетилхолінових рецепторів (нАХР) нейронального типу на В-лімфоцитах, визначила роль різних субтипів нАХР в активації В-лімфоцитів і розвитку гуморальної імунної відповіді. У роботах М.В. Скок та її співробітників було вперше встановлено наявність функціонально активних нАХР у внутрішньоклітинних органелах — мітохондріях і показано їх роль у регуляції відкриття мітохондрійної пори та ініціації мітохондрійного шляху апоптозу. Отримано пріоритетні дані щодо ролі антитіла проти позаклітинної частини α7-субтипу нАХР у розвитку нейрозапалення і симптомів хвороби Альцгеймера, що відкриває нові можливості для моделювання та діагностики цього тяжкого захворювання. М.В. Скок є автором та співавтором понад 170 наукових робіт, серед яких 83 статті у вітчизняних і міжнародних наукових журналах та підручник «Основи імунології» (2002), який був першим українськомовним посібником з імунології. Марина Володимирівна підготувала 4 кандидатів наук, читала лекції на природничому факультеті Національного університету «КиєвоМогилянська академія» (1995—2003) та в Інституті біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010—2014). Вона є членом Вченої ради та спеціалізованої вченої ради Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Протягом 2008—2014 рр. була представником України в комітеті Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS).

Повний текст (PDF)