Вісник НАН України. 2018. № 1. С.110

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. ОГЕНКА

Відомий учений у галузі фізичної хімії процесів на поверхні дисперсних твердих тіл і нанорозмірних систем, функціона­льного матеріалознавства неорганічних композитів, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Володимир Михайлович Огенко народився 28 січня 1943 р. Після закінчення у 1966 р. Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка працював в Інституті фізич­ної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР інженером, з 1977 р. — директором СКТБ з ДВ. У 1986–2002 рр. — заступник директора створеного Інституту хімії поверхні, завідувач наукового відділу, з 1992 р. також заступник генерального директора Міжгалузевого науково-технічного комплексу «Хімія поверхні» НАН України. З 2002 р. працює в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України головним науковим співробітником, завідувачем відділу фізико-неорганічної хімії.

До наукового доробку В.М. Огенка належать: теорія коливальних взаємодій атомних груп у структурі поверхні твердого тіла; динамічна схема будови поверхні піроген­ного кремнезему; процеси взаємодії електромагнітного проміння з матричними, планарними, аерозольними, волоконнонаповненими, плазмонними структурами; розвиток способів активації хімічних процесів дією оптичного ближнього поля. У цих напрямах працюють також учні та наслідувачі Володимира Михайловича, серед яких 15 докторів і кандидатів наук.

В.М. Огенко — співавтор понад 800 наукових праць, у тому числі 2 монографій, більш як 400 статей, 250 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Його наукові здобутки відзначено низкою нагород, серед яких орден «Знак Пошани», Почесні грамоти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, премія ім. Л.В. Писаржевського НАН України, відзнака НАН України «За наукові досягнення», Friendship Award (КНР). Він входить до складу правління Українського хімічного товариства, є членом Американського хімічного товариства. 

Повний тест