2007 №8

АКТУАЛЬНО
Голубець М.
Середовищезнавство – перспективний розділ науки

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Романенко В.
Конкуренція і конкурентоспроможність

Полисаєв О., Шедяков В.
Національні еліти у системі соціального управління і трансформаційні міфологеми

Куликова Л.
Міфологія і класична література у школах античної доби

ЕНЕРГОРЕСУРС
Халатов А.
Нові обрії атомної енергетики

Фортов В., Макаров О., Митрова Т.
Глобальна енергетична безпека: проблеми і шляхи розв’язання

ФОРУМИ
Попович О., Онопрієнко М.
На шляху до наукового простору об’єднаної Європи
Круглий стіл «Наука України: проблеми розвитку та входження у європейський науковий простір»

Добровольський В.
Теорія, випробувана століттями
Міжнародна наукова конференція «Леонард Ейлер і сучасна наука»

ЛЮДИ НАУКИ
Гоженко А.
Дослідник біологічної дії НВЧ-поля
До 80-річчя В.С. Білокриницького

ВІТАЄМО!
70-річчя академіка НАН України О.І. Амоши

70-річчя академіка НАН України В.Л. Найдека

70-річчя академіка НАН України В.Г. Скляренка

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д. Барана

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Л. Пилюшенка

70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.А. Пастура

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Антонова

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Пузікова