БІЛЯВСЬКИЙ Георгій Олексійович -
доктор геолого-мінералогічних наук. Директор навчально-наукового інституту управління та екологічної безпеки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
БОНДАР Олександр Іванович -
доктор біологічних наук. Член-кореспондент НААН. Ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
САТАЛКІН Юрій Миколайович -
кандидат технічних наук. Директор Центру освіти для збалансованого розвитку НДІ екологічної політики та збалансованого розвитку цієї установи
КУДРИК Інна Дементіївна -
кандидат геолого-мінералогічних наук. Завідувач кафедри «Екологія моря» Керченського державного морського технологічного університету
ТИМОЧКО Тетяна Валентинівна -
голова Всеукраїнської екологічної ліги 

Як нормалізувати екологічну ситуацію в Азово-Чорноморському басейні

Автори статті висловлюють занепокоєння у зв’язку з активізацією освоєння підводних родовищ в Азово-Чорноморському регіоні, де рівень екологічної небезпеки в разі ймовірних аварій є надзвичайно високим порівняно з відкритими акваторіями Світового океану. Фахівці вважають украй необачними плани розв’язання енергетичних проблем України шляхом промислового розроблення чорноморського шельфу. Свої застереження вони аргументують трагічними уроками масштабних екологічних катастроф, ліквідація наслідків яких потребувала величезних матеріальних витрат. У висновках наведено низку рекомендацій щодо поліпшення екологічної ситуації в Азово-Чорноморському басейні і запропоновано альтернативний шлях соціально-економічного розвитку регіону завдяки використанню його біологічних ресурсів і рекреаційного потенціалу.