Вісник НАН України. 2019. № 11. С. 72-76

Жалко-Титаренко Валентин Порфирович —
доктор медичних наук, старший науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України

ЖИТТЄПИС УКРАЇНСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ
Пам’яті академіка В.Г. Дроботька

Статтю присвячено пам’яті академіка Віктора Григоровича Дроботька — відомого українського мікробіолога та епідеміолога, директора Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (1944–1962), талановитого вченого, педагога, організатора науки, активного громадського діяча. У видавництві «Наукова думка» у 2018 р. вийшла друком книга О.Г. Коваленка та С.В. Афонської (Дроботько) «Відданість науковій істині», в якій найбільш повно описано життя та наукові здобутки В.Г. Дроботька, висвітлено його творчий потенціал та особистісні риси, наведено бібліографію, деякі архівні матеріали, а також уперше опубліковано щоденник ученого.

Повний текст (PDF)