ДО 100-річчя НАН УКРАЇНИ
Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.09.003
Правовий статус дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України: еволюція, сучасність та перспективи 
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Горбулін В.П., Мерніков Г.І., Шевцов А.І.
https://doi.org/10.15407/visn2018.09.018
Сучасні науково-технологічні можливості в оборонній сфері
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
11 липня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Кудря С.О.
https://doi.org/10.15407/visn2018.09.036
Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Клименко С.А.
https://doi.org/10.15407/visn2018.09.045

Науково-технічні проблеми механічної обробки інструментами з надтвердих матеріалів: стан та перспективи
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Зайцев Ю.П., Александров Б.Г.
https://doi.org/10.15407/visn2018.09.053
Україна на сторожі екологічного здоров’я Чорного моря 
Анотація   Повний текст (PDF)

ІНТЕРВ’Ю
https://doi.org/10.15407/visn2018.09.059
На шляху до економічного стрибка причорноморського регіону через морські дослідження та інновації
Інтерв’ю з членом-кореспондентом НАН України В.О. Ємельяновим
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Радченко А.І., Коваль Н.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.09.073
Як оцінити широту аудиторії наукового періодичного видання?
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Пирожков С.І., Вергунов В.А.
Перший президент Академії аграрних наук незалежної України
П
ам’яті академіка НАН України О.О. Созінова
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України О.С. Бакая 
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя академіка НАН України Ю.С. Самойленка 
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України А.Є. Конверського 
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.Я. Рудавського
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України І.В. Стасюка 
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Сагача
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України М.О. Шульги 
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України Р.Є. Гладишевського
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.А. Татаренка 
Анотація   Повний текст (PDF)