Вісник НАН України. 2015. № 4. С. 32–37.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
11 лютого 2015 року

Про підсумки виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій» (доповідачі – академіки НАН України С.В. Комісаренко і В.В. Моргун)

Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (доповідач – академік НАН  України В.В. Гончарук)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – член-кореспондент  НАН  України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання Президії НАН України академік НАН України Б.Є. Патон вручив державну нагороду «Орден князя Ярослава Мудрого» ІІ ступеня директору Інституту історії України НАН України академіку НАН України В.А. Смолію, а також поздоровив віце-президента НАН України академіка НАН України А.Г. Наумовця з присудженням звання «Почесний доктор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна» з нагоди 210-річчя цього університету.

На засіданні Президії HAH України 11 лютого 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукові доповіді співкоординаторів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій» академіка НАН України Сергія Васильовича Комісаренка і академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна про підсумки виконання програми за 2010–2014 рр. (див. стенограму).

Програма була започаткована постановою Президії НАН України від 07.07.2010 № 222. За п’ять років у рамках Програми виконано 72 наукові проекти із залученням 18 установ НАН України, отримано низку важливих результатів, які становлять основу інноваційних технологій у галузі молекулярних та клітинних біотехнологій і є вкрай важливими для медицини і сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості, охорони навколишнього середовища і збереження біорізноманіття в Україні. Повний текст (PDF)