Вісник НАН України. 2018. № 7. С.110

75-річчя члена-кореспондента НАН України А.М. ПОГОРІЛОГО

9 липня 2018 р. виповнюється 75 років відомому вченому в галузі фізики магнітних явищ і радіоспектроскопії тонких плівок, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії УРСР в галузі науки і техніки члену-кореспонденту НАН України Анатолію Миколайовичу Погорілому. У 1964 р. А.М. Погорілий закінчив радіофізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Упродовж 1965–1990 рр. пройшов шлях від інженера до заступника директора Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. У 1995 р. був серед організаторів Інституту магнетизму НАН України та МОН України, у якому до 2003 р. обіймав посаду заступника директора з наукових питань. До 2016 р. очолював відділ фізики плівок цього Інституту, а нині працює головним науковим співробітником.

А.М. Погорілий вперше у світі дослідив зв’язані електронно-ядерні коливання у магнітних плівках в області гелієвих температур, започаткував вивчення відповідних резонансних явищ у плівках рідкісноземельних магнетиків і з’ясував вплив квадрупольної взаємодії на спінову луну в них. Сьогодні А.М. Погорілий значну увагу приділяє створенню наноматеріалів для спінтроніки. Він дослідив багатошарові плівки та плівкові надструктури з різних магнетиків, що дало можливість виявити особливу дію інтерфейсу на формування анізотропії такої композиції. Виконав низку досліджень явища гігантського магнітоопору в магнітних наноструктурах, а також колосального магнітоопору в тонких плівках манганітів.

А.М. Погорілий опублікував близько 200 наукових праць, одержав 30 свідоцтв і патентів на винаходи, підготував 20 кандидатів і 7 докторів наук. Він — член Українського та Американського фізичних товариств; є одним з організаторів Відділення цільової підготовки Київського національного університету при НАН України.

Наукова громадськість, колеги та друзі щиро вітають Анатолія Миколайовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, щастя та нових наукових досягнень.

Повний текст