Вісник НАН України. 2017. № 7. с.104

80-річчя академіка НАН України Л.І. АНАТИЧУКА

Лук’ян Іванович Анатичук народився 15 липня 1937 р. на Буковині, в с. Колінківці Хотинського району. Навчався і згодом тривалий час працював у Чернівецькому державному університеті. У 1974 р. очолив кафедру термоелектрики ЧДУ, а в 1980 р. його було призначено керівником спеціального конструкторсько-технологічного бюро термоелектричного приладобудування «Фонон» – провідної організації з термоелектрики у країні. У 1984 р. Л.І. Анатичук очолив секцію термо- та фотоелектричного методів перетворення енергії НАН України. У 1990 р. СКТБ «Фонон» реорганізовано в Інститут термоелектрики НАН та МОН України, директором якого став Лук’ян Іванович. У 1994 р. з ініціативи Л.І. Анатичука було створено Міжнародну термоелектричну академію, незмінним президентом якої він є.

Головними науковими здобутками Л.І. Анатичука є створення основ узагальненої теорії термоелектрики; відкриття закону термоелектричної індукції струмів; розвиток нового підходу в описі явищ термоелектричного перетворення енергії. Сьогодні в Інституті під науковим керівництвом Л.І. Анатичука здійснюється подальший розвиток теорії термоелектрики, термоелектричного матеріалознавства та технології термоелектричних приладів. Розроблено інформаційно-енергетичну теорію термоелектричних приладів, теорію надійності термоелектричних систем, теорію та технологію функціонально-градієнтних матеріалів. Запропоновано нові методи та прогресивні технології в галузі виготовлення термоелектричних матеріалів і створення термоелектричних перетворювачів енергії. Як наслідок, їх якість перевершила відомі зарубіжні аналоги, що дало можливість виготовляти конкурентну на міжнародному рівні термоелектричну апаратуру. З ініціативи та за безпосередньою участю Л.І. Анатичука розроблено високоякісну апаратуру для космічних програм Євросоюзу. Близько 250 термоелектричних приладів встановлені й успішно працюють на європейських супутниках Землі та міжпланетних станціях, витіснивши аналоги виробництва США. 

Повний текст