Вісник НАН України. 2017. № 6. С.12-16

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
15 березня 2017 року

Актуальні проблеми динаміки та міцності в сучасному авіаційному двигунобудуванні (доповідач — доктор технічних наук А.П. Зіньковський)

Сучасний процес формування соціальних ідентичностей українців в умовах глобалізованого суспільства (доповідач — академік НАН України С.П. Павлюк)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь заступника директора Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України доктора технічних наук Анатолія Павловича Зіньковського стосовно актуальних проблем динаміки та міцності в сучасному авіаційному двигунобудуванні.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, перший заступник директора Державного підприємства «Івченко–Прогрес», головний конструктор кандидат технічних наук В.М. Меркулов, професор кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного університету доктор технічних наук Ю.М. Терещенко, директор Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України член-кореспондент НАН України В.В. Харченко, заступник Міністра освіти і науки України доктор фізико-математичних наук М.В. Стріха.

У виступах йшлося про те, що у доповіді висвітлено актуальні проблеми динаміки та міцності в сучасному авіаційному та енергетичному двигунобудуванні, а також забезпечення надійності й підвищення ресурсу конструктивних елементів і вузлів авіаційної техніки. Відзначалося, що вчені Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України отримали вагомі результати з розроблення та впровадження методів діагностики авіаційних газотурбінних двигунів. Крім того, важливе значення, і не лише для авіаційної галузі, мають дослідження зі створення банку даних механічних характеристик нових авіаційних матеріалів.

Науковці Національної академії наук України не тільки зберегли добрі стосунки, а й успішно розширюють науково-технічне співробітництво з провідними підприємствами держави, серед яких — Державні підприємства «Івченко–Прогрес» та НВКГ «Зоря»–«Машпроект», Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ».

Разом з тим, як було зауважено, рівень практичного впровадження отриманих результатів у цій сфері не повністю задовольняє вимоги сьогодення. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України має задіяти всі можливі засоби для ознайомлення потенційних замовників з його можливостями та збільшити обсяги позабюджетних надходжень за рахунок розширення договірної тематики. Керівництву інституту слід також приділити особливу увагу оснащенню лабораторій сучасним обладнанням за позабюджетні кошти та продовженню робіт з їх акредитації.

Далі члени Президії НАН України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту народознавства НАН України академіка НАН України Степана Петровича Павлюка про сучасний процес формування соціальних ідентичностей українців в умовах глобалізованого суспільства.

У доповіді та виступах академіка НАН України Б.Є. Патона, декана факультету соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова члена-кореспондента НАН України В.Б. Євтуха, директора Інституту української мови НАН України доктора філологічних наук П.Ю. Гриценка, директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» академіка НАН України В.М. Гейця, академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України академіка НАН України Е.М. Лібанової, члена Президії НАН України, почесного директора Інституту археології НАН України академіка НАН України П.П. Толочка, голови Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України академіка НАН України В.П. Семиноженка було висвітлено широке коло проблем, пов’язаних з особливостями етнічних факторів у процесі формування соціальних ідентичностей українців в умовах глобалізованого суспільства.

Зазначалося, що установи Академії роблять вагомий внесок у комплексне дослідження сучасних етнокультурних явищ, вироблення ефективної державної політики у сфері міжетнічних відносин.

Разом з тим було підкреслено, що на сучасному етапі необхідно активізувати дослідження етнокультурних процесів у глобалізованих середовищах України та зарубіжжя. Доцільно також посилити увагу до висвітлення суспільної ролі і значення культурних цінностей і механізмів функціонування української культури в контексті трансформацій культурних систем.

З цією метою слід активніше використовувати потенціал співпраці з вченими профільних кафедр вищих навчальних закладів України, а також із науковцями країн Західної та Східної Європи.

Крім того, потребує зміцнення й співпраця з Міністерством культури України у проведенні заходів з популяризації культурної взаємодії українців з іншими народами в умовах глобалізації.

Повний текст