Вісник НАН України. 2017. № 12. С. 3-8

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
11 жовтня 2017 року

Економіко-правові ризики та можливості реалізації Угоди про асоціацію з ЄС (доповідач — член-кореспондент НАПрН України В.А. Устименко)

Новітні люмінесцентні матеріали: фундаментальні властивості, біомедичні та технічні застосування (доповідач — член-кореспондент НАН України Ю.В. Малюкін)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 11 жовтня 2017 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України члена-кореспондента НАПрН України Володимира Анатолійовича Устименка про економіко-правові ризики та можливості реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У доповіді було наголошено, що за час, що минув з моменту прийняття Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, актуалізувалася необхідність з’ясувати і попередньо оцінити результати реалізації положень Угоди. Певні успіхи є, але вони не надто масштабні, про що свідчать незадовільна динаміка показників імпорту та експорту товарів між Україною та ЄС у бік зростання імпорту, зниження прямих інвестицій тощо. Статистичні дані показують, що є певні економіко-правові фактори, які стримують вельми потужний потенціал Угоди в частині розвитку зони вільної торгівлі. Серед них: низька продуктивність законотворчої роботи з імплементації правових актів ЄС до законодавства України; зміна соціально-економічного стану, пов’язана з анексією Криму і окупацією окремих районів сходу країни; низький рівень відкритості для вітчизняних суб’єктів господарювання ринків збуту на території ЄС; незавершеність та неефективність судової реформи як інституціональної основи гарантування прав і законних інтересів іноземних та вітчизняних суб’єктів господарювання; наявність деяких положень Угоди, реалізація яких створює певні ризики для національних економічних інтересів.

В обговоренні доповіді взяли участь перший віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Наумовець, Голова Вищого Господарського Суду України Б.Ю. Львов, президент Українського союзу промисловців і підприємців А.К. Кінах, віце-президент Торгово-промислової палати України С.О. Свистіль, директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» академік НАН України В.М. Геєць, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України академік НАН України В.М. Локтєв, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України академік НАН України А.Г. Білоус, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків, віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академік НАН України С.І. Пирожков.

Президія НАН України зазначила, що у доповіді та виступах під час її обговорення порушено гострі проблеми економіко-правового розвитку України в контексті її інтеграції у міжнародні економічні процеси та приєднання до європейських інституціональних утворень, які постали в процесі практичної реалізації Угоди. Їх вирішення потребує певного коригування заходів з імплементації Угоди на 2018–2020 рр., що створить нові можливості для суб’єктів і мінімізує можливі економічні втрати.

Повний текст