Вісник НАН України. 2015. № 1. С. 90-91.

ГРИГОРЮК Іван Панасович –
член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук,
професор  кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики
Національного університету біоресурсів і природокористування України

НОВІ МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ ГРЕЧКИ
Рецензія на монографію Л.К. Тараненко, О.Л. Яцишена
«Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench)»

Монографію присвячено методам селекції гречки, розглянуто ботанічну класифікацію цієї унікальної культури, біологічні особливості, генетику, системи розмноження, внутрішньопопуляційний та еколого-географічний поліморфізм. В основу роботи покладено еволюційно-генетичну концепцію селекції за М.І. Вавиловим про вид як рухливу морфофізіологічну систему та про роль селекції як продовження еволюції виду за участю селекціонерів. У книзі узагальнено результати багаторічних досліджень авторів, а також наведено аналіз сучасних наукових публікацій з цієї тематики.

Національним науковим центром «Інститут землеробства НААН» видано монографію провідних селекціонерів України з гречки доктора сільськогосподарських наук, професора Любові Калинівни Тараненко і кандидата сільськогосподарських наук Олега Леонідовича Яцишена «Принципи, методи і досягнення селекції гречки» (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2014), присвячену пам’яті видатного педагога, вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента Української академії сільськогосподарських наук Данила Федоровича Лихваря. Монографія написана на основі матеріалів багаторічних досліджень авторів та аналізу сучасних наукових публікацій з розроблення нових методів створення, розмноження та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів гречки. Книга складається зі вступу, 5 розділів та списку із 301 джерела цитованої літератури. У вступі розкрито народногосподарське значення гречки як продовольчої, лікувально-дієтичної, медоносної, кормової та стратегічної культури. Задовольнити споживчий попит на гречку, на думку авторів, можна лише через створення і впровадження високопродуктивних сортів, розроблення нових технологій вирощування, науково обґрунтоване розміщення її посівів у сівозмінах та районах України. Повний текст (PDF)