2018 №8

ДО 100-річчя НАН УКРАЇНИ
Локтєв В.М., Пономаренко Л.П.
https://doi.org/10.15407/visn2018.08.003

До історії академічних фізичних досліджень в Україні 
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
13 червня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
27 червня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Смолій В.А.
https://doi.org/10.15407/visn2018.08.039
Історична наука в Академії: інституційний розвиток і дослідницькі практики
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 червня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Вовк А.І.
https://doi.org/10.15407/visn2018.08.048

Нові біоактивні молекули та їх мішені: пошук, конструювання і механізми дії
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 червня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Хіміч О.М.
https://doi.org/10.15407/visn2018.08.058

Математичне моделювання складних систем на основі суперкомп’ютерних технологій
З
а матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 червня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Грушковська В.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.08.066
Безградієнтні алгоритми керування для задач динамічної оптимізації
З
а матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Кириллін І.В.
https://doi.org/10.15407/visn2018.08.076

Механізми відхилення пучків високоенергетичних заряджених частинок зігнутими кристалами. Теорія та експерименти ЦЕРН
З
а матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Межжерін С.В.
Ключові питання еволюції і систематики в листуванні корифеїв вітчизняної біології
Л
ист академіка С.М. Гершензона до професора О.О. Любищева
Анотація   Повний текст (PDF)

Зіменковський Б.С., Магльований А.В., Гриновець В.С.
Хірург, учений, організатор охорони здоров’я
Д
о 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України і НАМН України М.В. Даниленка
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Пирожков С.І., Вергунов В.А.
Ювілей президента Національної академії аграрних наук України
Д
о 60-річчя академіка НААН України Я.М. Гадзала
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
75-річчя академіка НАН України М.І. Павлюка 
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України Є.І.  Крижанівського
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України В.І. Кальченка
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України В.А. Широкова 
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.А. Крючина
Анотація   Повний текст (PDF)