Вісник НАН України. 2014. №6. С. 95-98.

МАНГ Герберт А. (MANG Herbert A.) –
член Австрійської академії  наук, іноземний член НАН України,
президент Австрійської академії наук у 2003—2006 рр.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СТРУКТУРНА МЕХАНІКА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
У спогадах та в контексті особливих зв’язків з НАН України

Постановою Президії НАН України від 16 січня 2014 р. за результатами конкурсу найвищу нагороду Національної академії наук України — Золоту медаль імені В.І. Вернадського присуджено іноземному члену НАН України професору Герберту Мангу. Нещодавно всесвітньо відомий учений-механік професор Г. Манг відвідав Україну, і в рамках відкриття VІІІ Всеукраїнського фестивалю науки 14 травня 2014 р. виступив з науково-популярною лекцією щодо практичних застосувань обчислювальної структурної механіки. Редакція пропонує читачам короткий зміст цієї лекції.

Спогади Г. Манга про свою наукову діяльність у галузі структурної механіки, яка у відносно недалекому минулому звузилася до обчислювальної структурної механіки і тільки зовсім недавно знову розширилася до структурної механіки, охоплюють майже півстолітній період. Вони починаються з розповіді про застосування методу Мусхелішвілі до проблеми вигину пластини в його докторській дисертації, захищеній в 1970 р. у Віденському технічному університеті, а закінчуються оглядом його нинішніх робіт з багатомасштабного аналізу, зокрема структури дерева та бетону. Однією з головних віх у житті Г. Манга, про яку він згадав під час лекції, були його дослідження у Техаському технічному університеті за підтримки фонду Фулбрайта, результатом яких стала його друга докторська дисертація, присвячена статичному і динамічному аналізу подвійно гофрованих оболонок методом скінченних елементів. Уже через рік після здобуття Ph.D., у 1974 р., він отримав стипендію Макса Каде за рекомендацією Австрійської академії наук і, як наслідок, 15 місяців перебував у Корнелльському університеті, де співпрацював з Р. Галлахером, одним із піонерів аналізу за скінченними елементами. У Корнеллі Г. Манг написав свою габілітаційну дисертацію з критичного оцінювання так званого спрощеного методу гібридного зміщення – варіаційно неправильного варіанта методу гібридного зміщення в рамках методу скінченних елементів. Цю роботу, яку Г. Манг ще згадуватиме у своїй лекції, в 1977 р. Віденський технічний університет зарахував йому як габілітаційну дисертацію. У 1979 р. Г. Манг три місяці провів у Токійському університеті, де працював разом із К. Васидзу в галузі спеціальних видів послідовних навантажень, що характеризуються наявністю потенціалу. Крім того, професор Г. Манг згадав, як Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) обрала його як досвідченого фахівця з обчислювальної механіки для тримісячного відрядження в 1981 р. до Дослідницького інституту машинобудування у Чженчжоу (КНР) для проведення досліджень і читання перших лекцій з аналізу за скінченними елементами в цьому Інституті. Це поклало початок його зв’язкам з китайськими дослідницькими установами й університетами, які плідно тривають і досі. 1983 рік був роком призначення Г. Манга на посаду повного професора з опору матеріалів у Віденському технічному університеті. Кафедру, яку він очолював упродовж тривалого часу, аж до виходу на пенсію в 2010 р., у 2004 р. було перейменовано на Інститут механіки матеріалів і структур. Протягом усіх цих років Г. Манг здійснював фундаментальні та прикладні дослідження в багатьох галузях обчислювальної структурної механіки, серед яких методи граничних елементів, комбінації методів скінченних елементів і методів граничних елементів, елементний аналіз навантаження бетонних оболонок, обчислювальний аналіз стійкості, обчислювальна акустична пружність, аналіз за скінченними елементами тунелів, розроблених за новим австрійським методом тунелювання, аналіз чутливості первісної поведінки структур після випинання та багатомасштабний аналіз структури асфальту, бетону й дерева. У лекції професор коротко зупинився на деяких із цих робіт.

Уперше Г. Манг відвідав Україну в 1994 р., тобто 20 років тому. І це був не академічний інститут, а Львівський університет імені Івана Франка, де він виступив з лекцією про обчислювальну структурну стійкість. Зв’язки Г. Манга з НАН України, про які ще йтиметься наприкінці лекції, беруть свій початок у 2002 р., коли він обіймав посаду генерального секретаря Австрійської академії наук. Саме тоді він познайомився з доктором Степаном Москалюком з Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Від покійного професора Вольфґанґа Куммера з Інституту теоретичної фізики Віденського технічного університету Г. Манг дізнався, що співпраця між ААН і НАН України, а особливо наукова кооперація цих двох інститутів, мають довгу і славну історію. Неофіційно ця співпраця розпочалася з першого приїзду до України кілька десятиліть тому видатного австрійського фізика-теоретика Вальтера Тірринга як учасника IX Міжнародної конференції з фізики високих енергій (Рочестерська конференція, Київ, 1959). А її офіційним початком стало підписання 7 лютого 1996 р. першого протоколу з науково-технічного співробітництва між ААН та НАН України на наступні три роки. На цьому документі стоїть підпис Г. Манга, який на той час уже протягом чотирьох місяців був генеральним секретарем Австрійської академії наук. Останній протокол щодо цієї співпраці на наступні п’ять років було підписано 27 червня 2012 р. Повний текст (PDF)