Вісник НАН України. 2016. № 2. С. 113.

80-річчя члена-кореспондента НАН України Л.І. МУСАТЕНКО

Відомий учений у галузі фізіології рослин доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України Людмила Іванівна Мусатенко народилася 24 лютого 1936 р. в Києві. У 1958 р. закінчила біолого-ґрунтознавчий факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1957 р. почала працювати у відділі фізіології рослин (нині – відділ фітогормонологіії) Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, де пройшла шлях від лаборанта до завідувача відділу.

Головним напрямом наукової діяльності Л.І. Мусатенко є вивчення процесів гормональної регуляції росту й розвитку рослин. Під її керівництвом було розгорнуто комплексні дослідження ендогенних фітогормонів насіння з різними типами спокою. У 1990 р. Л.І. Мусатенко ініціювала пріоритетні роботи з вивчення гормонального комплексу грибів, водоростей і судинних рослин різних систематичних груп, спрямовані на пізнання шляхів еволюції гормональної системи та її ролі у формуванні життєвої стратегії виду. Крім того, очолюваний нею колектив науковців досліджував адаптаційні аспекти функціонування гормональної системи, зокрема, було розглянуто реакції на дію зовнішніх факторів в умовах космічного польоту на кораблі «Колумбія». Людмила Іванівна проявила організаторський талант і широту наукових інтересів як керівник біологічних загонів у експедиціях науково-дослідного судна «Академік Вернадський» і в 1991 р. була призначена начальником біологічної експедиції цього судна в Індійському океані.

Л.І. Мусатенко підготувала одного доктора та 17 кандидатів наук, опублікувала 6 монографій і понад 500 наукових статей. Її наукову та громадську діяльність високо оцінено як на державному рівні – орден «Знак Пошани», Почесна грамота Верховної Ради України, так і в академічному співтоваристві – Премія ім. М.Г. Холодного, Почесні грамоти Президії і Центрального комітету профспілки працівників НАН України.

Наукова громадськість, колеги, учні та друзі щиро вітають Людмилу Іванівну з ювілеєм, зичать міцного здоров’я, творчої наснаги та нових досягнень на ниві біологічної науки.