Вісник НАН України. 2014. № 11.С.18-25.
https://doi.doi.org/10.15407/visn2014.11.018

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович –
академік НАН України, директор
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

СЕМЕНЯКА Василь Васильович –
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Iнституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ДЕЛІМІТАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРОСТОРІВ:
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРАКТИКА

У статті досліджуються теоретичні і практичні аспекти міжнародно-правової проблеми делімітації повітряного і космічного просторів, визначаються можливі напрями її вирішення з метою підвищення ефективності міжнародного та національного космічного права.

Ключові слова: делімітація, космічний простір, міжнародне космічне право, повітряний простір.

У сучасних умовах прискорення темпів науково-технічного прогресу у сфері космічної діяльності виникають, розвиваються і формуються нові види космічних відносин, які потребують належного правового врегулювання. Одночасно істотних змін зазнає комплекс космічно-правових відносин, пов’язаних з дослідженням і використанням космічного простору та небесних тіл. У зв’язку з цим великого значення набуває пошук нових можливих напрямів та удосконалення наявних способів вирішення актуальних космічно-правових питань з метою забезпечення прогресивного розвитку міжнародного та національного космічного права. Одним із найбільш складних і дискусійних питань юридичної теорії та практики міжнародного космічного права є правова проблема делімітації повітряного і космічного просторів. Термін «делімітація» походить від латинського слова delimitate, що означає розмежування, визначення меж. На доктринальному рівні під делімітацією повітряного і космічного просторів розуміють договірне визначення меж між повітряним і космічним просторами [1].

Проведений системний аналіз базових міжнародно-правових актів у сфері космічної діяльності засвідчує відсутність нормативного розмежування повітряного і космічного просторів. Актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення теоретичних концепцій, а також норм сучасного міжнародного космічного права щодо правового забезпечення делімітації повітряного і космічного просторів. Ця необхідність спричинена насамперед потенційними загрозами національній безпеці та високою імовірністю виникнення спірних ситуацій між суб’єктами космічних правовідносин, зокрема за фактом створення й використання багаторазових повітряно-космічних літальних апаратів (аерокосмічних об’єктів), здатних функціонувати у повітряному та космічному просторах. У процесі правозастосовної діяльності суб’єкти космічної діяльності можуть стикатися з правовою проблемою застосування норм повітряного чи космічного права під час перебування відповідних літальних апаратів у повітряному чи космічному просторі. Повний текст (PDF)

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) in variable_set() (line 1240 of /home/visnyk-nanu/www/includes/bootstrap.inc).

Additional

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT s.lid, t.translation, s.version FROM {locales_source} s LEFT JOIN {locales_target} t ON s.lid = t.lid AND t.language = :language WHERE s.source = :source AND s.context = :context AND s.textgroup = 'default'; Array ( [:language] => uk [:source] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:context] => ) in locale() (line 720 of /home/visnyk-nanu/www/modules/locale/locale.module).


Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 184688658159979710734616.93300529 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/visnyk-nanu/www/includes/lock.inc).