2009 №2

ЮВІЛЕЙНА СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Звитяжний шлях Національної академії наук України 
Інформаційне повідомлення

Національна академія наук – основне джерело фундаментальних знань в Україні 
Доповідь президента Національної академії наук України академіка НАН України Б.Є. Патона

Президент України В.А. Ющенко "Національна академія наук України з її багатими традиціями і могутнім потенціалом здатна відповісти на виклики новітнього часу"

Прем'єр-міністр України Ю. В. Тимошенко "Наука — дороговказ розвитку всіх сфер суспільного життя"

Виступи учасників ювілейної сесії Загальних зборів
Осипов Ю.С.
Садовничий В.А.
Бакіров В.С.
Алфьоров Ж.І.

ДОКУМЕНТИ
Розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік"

РЕТРОСПЕКТИВА
Локтєв В., Пономаренко Л.
Фундамент природознавства
Сторінки історії Відділення фізики і астрономії НАН України

Рябченко С., Манжара В., Негрійко А.
Невідомі подробиці з історії Інституту фізики

АКТУАЛЬНО
Дідух Я.
Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслідки, дії

ПОСТАТІ
Ситник К.
Геніальний природознавець
До 200-річчя від дня народження Чарльза Дарвіна

Блюм Я., Барштейн В.
Ювілей Чарльза Дарвіна у медальєрному мистецтві

РЕЦЕНЗІЇ
Олексенко П.
Вік і активна діяльність  
И. Трахтенберг, А. Поляков. «Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека»

Онопрієнко В.
Феномен міфологізації свідомості сучасного суспільства  
Полисаєв О. «Архітектоніка сучасного міфу»

Корнелюк О.
Дисфункції білка: комплексний підхід
Д.И. Заболотный (ред.) "Молекулярная патология белка"
 

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України В. Ф. Зеленського

80-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Коркушка