Вісник НАН України. 2014. № 8. С. 33-39. 
https://doi.org/10.15407/visn2014.08.033

КАРА-ВАСИЛЬЄВА Тетяна Валеріївна –  
доктор мистецтвознавства,  
завідувач відділу декоративного мистецтва
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО:
НОВИЙ ПОГЛЯД, ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТА НАУКОВА КООРДИНАЦІЯ

За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 червня 2014 року

У доповіді йдеться про здобутки академічного мистецтвознавства в галузі дослідження професійного і народного мистецтва України, історії й теорії народної творчості та її внеску в загальносвітову культуру. Розглянуто проблему організації досліджень з урахуванням нових наукових поглядів і методів, аналізу історії мистецтва з точки зору еволюції художніх стилів, у контексті зв’язку з культурами інших народів, з ширшим впровадженням розробок міждисциплінарного характеру.

Ключові слова: українське мистецтвознавство, теорія народної творчості, еволюція художніх стилів.

Сучасне мистецтвознавство – порівняно нова галузь гуманітарних наук, що перебуває як у полі академічної історії і теорії мистецтв, так і новітньої художньої критики. Ці два напрями наукового процесу мають власні методи дослідження, теоретичні позиції, історію виникнення, типові проблеми сучасного розвитку.

Сьогодні українська мистецтвознавча наука в різних обсягах розвивається в науково-дослідних установах, подекуди в художніх музеях і мистецьких навчальних закладах. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського (ІМФЕ) НАН України є провідним осередком мистецтвознавчих досліджень, що акумулює та генерує актуальні ідеї і теоретичні проблеми сучасності, інституцією, яка зосереджує свою дослідницьку увагу на реконструкції та інтерпретації мистецького життя України.

Науковці працюють у галузі класичного мистецтвознавства з його пієтетом перед джерелознавчими аргументами. Від попередників сучасне мистецтвознавство перейняло історико-порівняльні методи дослідження, які й сьогодні сприяють висвітленню невідомих фактів і явищ українського мистецтва, розкриттю тих його сторінок, що дозволяють реконструювати цілісну картину образотворчої культури. Як засвідчують наукові праці та матеріали щорічних міжнародних конференцій ІМФЕ НАН України, упродовж останніх років в українському мистецтвознавстві досягнуто чимало нових результатів, до наукового обігу введено нові факти, імена, репрезентовано талановиті мистецькі школи. Повний текст (PDF) .