2018 №12

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ
Національній академії наук України — 100 років
Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України 7 грудня 2018 року
Анотація   Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Іноземні гості привітали Академію з її ювілеєм
О
фіційна зустріч керівництва Національної академії наук України з іноземними делегаціями, які прибули на святкування 100-річчя НАН України
Анотація   Повний текст (PDF)

Виробництво сучасної зброї неможливе без фундаментальних наукових досліджень
Спеціалізована виставка-презентація науково-технічних розробок і технологій НАН України «Наука — обороні та безпеці держави»

Анотація   Повний текст (PDF)

ДО 100-річчя НАН УКРАЇНИ
Жулинський М.Г., Буркут К.С.
Становлення академічної гуманітаристики
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
24 жовтня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Єрмоленко С.Я.
Про нову редакцію Українського правопису 
Cтенограма наукової доповіді на спільному засіданні Президії НАН України та Колегії МОН України 24 жовтня 2018 року

Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Локтєв В.М.
Фізика і астрономія в НАН України: між минулим і майбутнім 
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Кубенко В.Д., Жук О.П.
Перший в Україні інститут технічного профілю
Д
о 100-річчя заснування Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
Анотація   Повний текст (PDF)

Богданов В.Л., Дубровіна Л.А.
Роль академіка С.П. Тимошенка у заснуванні Української академії наук та Інституту технічної механіки УАН
До 140-річчя від дня народження академіка С.П. Тимошенка
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Комісаренко С.В., Чернюк В.І.
Видатний учений у галузі профілактичної медицини, публіцист і громадський діяч
До 95-річчя члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України І.М. Трахтенберга
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України М.Т. Картеля
Анотація   Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. Даниленка
Анотація   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України М.Я. Співака
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Семененко
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Б.О. Іванова
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Гусиніна
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.В. Щербини
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України О.А. Марченка
Анотація   Повний текст (PDF)

Зміст журналу за 2018 рік
Повний текст (PDF)

Покажчик авторів за 2018 рік
Повний текст (PDF)